POWER21 Sp. z o. o.: obowiązki informacyjne OSD

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Power 21 

Cennik energii elektrycznej – Gorzów Wlkp.

Cennik energii elektrycznej – Racibórz

Cennik energii elektrycznej – Płock

Cennik energii elektrycznej – Bielsko-Biała i Tarnów

Taryfa rezerwowa – Gorzów Wlkp.

Taryfa rezerwowa – Racibórz

Taryfa rezerwowa – Płock

Taryfa rezerwowa – Bielsko-Biała i Tarnów

Taryfa sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej Power21 sp. z o.o. obowiązująca odbiorców nie przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Power21 sp. z o.o. 

Regulamin przesyłania faktur drogą elektroniczną

Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Umowa świadczenia usług dystrybucji

Ogólne warunki sprzedaży energii elektrycznej

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

Umowa kompleksowa

Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Wykaz sprzedawców energii elektrycznej na terenie Power 21 sp. z o.o.

Generalna umowa dystrybucji

Generalna umowa dystrybucji – załączniki

Generalna umowa dystrybucji – załączniki, wersja edytowalna

Informacja z dnia 31 grudnia 2021 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21

Informacja z dnia 31 grudnia 2021 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

Informacja z dnia 30 września 2021 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21

Informacja z dnia 30 września 2021 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

Informacja z dnia 31 grudnia 2020 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21

Informacja z dnia 31 marca 2021 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21

Informacja z dnia 30 czerwca 2021 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21

Informacja z dnia 31 marca 2022 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21

Informacja z dnia 30 czerwca 2022 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21.pdf

Informacja z dnia 30 września 2022 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21.pdf

Informacja z dnia 31 grudnia 2020 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

Informacja z dnia 31 marca 2021 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

Informacja z dnia 30 czerwca 2021 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

Informacja z dnia 30 czerwca 2022 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

Informacja z dnia 30 września 2022 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

Informacja z dnia 31 grudnia 2022 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21

Informacja z dnia 31 grudnia 2022 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

Informacja z dnia 31 marca 2023 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21

Informacja z dnia 31 marca 2023 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

Informacja z dnia 30 czerwca 2023 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21

Informacja z dnia 30 czerwca 2023 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

Informacja z dnia 31 grudnia 2023 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21

Informacja z dnia 31 grudnia 2023 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

Informacja z dnia 31 marca 2024 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21

Informacja z dnia 31 marca 2024 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21.pdf

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2015 r.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2016 r.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2017 r.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2018 r.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2019 r.

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2020 r. sieci Power 21 sp. z o. o

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2021 r. sieci Power 21 sp. z o.o

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2022 r. sieci Power 21 sp. z o.o

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2023 r. sieci Power 21 sp. z o.o

Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2015 r.

Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2016 r.

Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2017 r.

Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2018 r.

Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2019 r.

Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2021 r.

Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2022 r.

Informacja dotycząca struktury paliw i wielkości emisji w 2023 r.

Struktura paliw w 2021 roku i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej i ich wpływ na środowisko sprzedanej Power 21

Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informacja o aktualizacji IRiESD

IRiESD – formularz zgłoszenia uwag 2017

IRiESD – projekt Power21

IRiESD – raport Power 21 sp. z o.o. z konsultacji

Informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń

Średnie zużycie energii w poszczególnych grupach przyłączeniowych – 2021 rok 

Średnie zużycie energii w poszczególnych grupach przyłączeniowych – 2022 rok

Średnie zużycie energii w poszczególnych grupach przyłączeniowych – 2023 rok

Rejestr magazynów energii elektrycznej

Oferta sprzedaży rezerwowej

Lista sprzedawców rezerwowych

Lista sprzedawców GUD

Informacja o sprzedawcy z urzędu

Informacja z dnia 31 marca 2022 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

Średnie zużycie energii w poszczególnych grupach przyłączeniowych – 2021 rok

Informacja – przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli kontrahentów Power21

Informacja z dnia 30 czerwca 2024 r. dotycząca podmiotów ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Power 21

Informacja z dnia 30 czerwca 2024 r. o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci Power 21

KODEKSY SIECIOWE

Sieci Power 21 sp. z o.o. Operatora Systemu Dystrybucyjnego nie przyłączonego do Sieci Przesyłowej OSDn, przyłączone są do sieci kilku Operatorów Systemów Dystrybucyjnych przyłączonych do Sieci Przesyłowej OSDp.

W celu zachowania zgodności realizacji obowiązków wynikających z rozporządzeń Komisji (UE) obejmujących tzw. „przyłączeniowe Kodeksy Sieci” tj.:

1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
(Dz. Urz. UE L 112/1 z 07.04.2016),

2. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223/10 z 18.08.2016),

3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz. UE L 241/1 z 08.09.2016),

pomiędzy Operatorem Systemu Przesyłowego OSP a OSDp i OSDn, dla przyłączeń do sieci OSDn obowiązują zasady obowiązujące na terenie właściwego terytorialnie OSDp, do którego przyłączony jest dany obszar dystrybucyjny OSDn.

Zasady te są dostępne na stronach internetowych OSDp:

https://www.tauron-dystrybucja.pl/

https://www.operator.enea.pl/

https://energa-operator.pl/