Korzyści

Zapewniamy nowe źródło dochodu
Podnosimy wartość nieruchomości
Przejmujemy obowiązki i ryzyko związane z rozliczaniem

Skontaktuj się z nami, jeśli

Dysponujesz nieruchomością o pow. co najmniej 5,000 m2 GLA
Jesteś właścicielem infrastruktury elektrycznej
Nieruchomość jest podłączona do sieci średniego napięcia

POWER 21 rozwija swoją działalność w Polce! DOŁĄCZ DO NAS!